Menu

RIF Målklub

Rørvig IF´s målklub

 

Som medlem af RIF’s Målklub betaler du 3 kr., for hvert mål der bliver scoret af RIF’s førstehold.
 
De indsamlede midler disponeres som følger:
 
For hver 4 kr. der indgår anvendes
       
-         1 kr. til RIF
-         1 kr. til tilskud til de 2 årlige medlemsmøder
-         1,50 kr. til præmier
-         O,50 kr. til administration
 
Medlemskab giver deltagelse i 2 årlige lodtrækninger, som afholdes 2 gange om året henholdsvis forår og efterår, under forudsætning af indbetalt kontingent.
 
I forbindelse med lodtrækningerne afholdes frokost, hvortil tilskud ydes fra Målklubbens side. Et medlemskab giver adgang for 2 personer.
 
Gevinsterne består af gavekort til lokale butikker, og alle gavekort er købt og betalt af Målklubben.
 
Størrelsen af tilskud til frokosterne samt størrelse og antal af gevinster varierer med antal scorede mål, således at udsving fra gang til gang kan forekomme, afhængig af førsteholdets succes eller mangel på samme.
 
Hvis du ønsker, at blive medlem af Målklubben bedes du henvende dig til:
 
Paw Andersen  
 
Per Plambech   
 
 
 
Ved at blive medlem af Målklubben støtter man op om det store arbejde, der ydes i Rørvig IF.

 

Luk