Menu

Om os

Rørvig Idrætsforening er stiftet 17. november 1936.

 

Medlemmer

Klubben tilbyder fodbold, badminton, basketball og Håndbold (LykkeLiga).

 

Stadion

Højsandet
Lodstien 7
4581 Rørvig
Træningsanlæg og Hal
Rørvig Hallen
Søndervangsvej 45
4581 Rørvig 
Historie fra 1936-2011 (75 års jubilæum)

RIF 1936 - 1986
Strejftog gennem de første 50 år
Den 17. november 1936 stiftedes Rørvig Idrætsforening ved et møde på Rørvig Kro, og allerede det følgende forår spillede RIF sin første kamp – resultatet af kampen er ukendt.
Erik Henningsen, som var bestyrer på Postfunktionærernes Kursuscenter – det nuværende Rørvig Center A/S, var den drivende kraft bag stiftelsen af RIF og blev foreningens første formand, en post han bestred frem til 1954. Efter formandsposten var Erik Henningsen klubbens revisor, og han blev i 1961 udnævnt til æresmedlem.

Alle kampe blev spillet på Højsandet , og de første mange år foregik omklædningen enten i spillernes hjem eller i garagen på Postfunktionærernes Kursuscenter. Meget hurtigt blev RIF udover fodbold udvidet med en skytteafdeling og en badmintonafdeling. De første år blev badminton spillet i spisesalen i postfunktionærernes bygning, indtil man kunne flytte til Sognegården.

Fodbold 1936-1986
De første år var klubben tilmeldt Odsherred turneringen, som udover Rørvig omfattede Højby, Nykøbing og Vig. Herudover spilledes en række venskabskampe mod Hundested og Jægerspris samt en række mere showprægede kampe mod Landmandsbanken, ”Posten” og Varedirektoratet.

I 1942 tilmeldte RIF et hold i B rækken samt et juniorhold til forårsturneringen, og herefter gik det støt fremad for klubben. 1948 blev en milepæl i RIF’s historie, idet man for første gang fik en træner, som havde bestået et trænerkursus på Gerlev Idrætshøjskole. Samme år gjorde førsteholdet en god figur i A rækken, som man var rykket op i året forinden.

I 1949 fik RIF sit eget klubhus på Højsandet, så man ikke længere måtte ty til garagen hos Postfunktionærerne og i 1950 havde man 2 hold tilmeldt turneringen – nemlig et hold i A rækken, som klarede en 2. plads og et 3. juniorhold, der, som det omtales, ”klarede sig hæderligt”.

Op i 1950’ne fik RIF vokseværk, hvor man i 1955 stillede med hold i både A og B-rækken samt med et 3. juniorhold, som blev nummer 2 i deres række. A holdet vandt Odsherred pokalen – for anden gang og fik en 2. plads i turneringen. Året efter blev træningsbanen ved skolen – den nuværende friskole – taget i brug med en aflastning af banen på Højsandet som en konsekvens.

1964 blev et jubelår for klubben, da førsteholdet – som i jubilæumshæftet fra 1986 blev betegnet klubbens bedste hold til dato i – spillede RIF op i serie II og spillede sig frem til finalen om Sjællandsmesterskabet i serie III, en kamp man dog tabte 6-2 til AB. Året efter lykkedes det for første gang at stable et old boys hold på benene. 1. holdet endte i midten af serie II og drengeholdet blev kredsvindere.

I 1967 tog man hul på planerne om at bygge et nyt klubhus på Højsandet, og et udvalg blev etableret med henblik på at udarbejde de tegninger, som senere lå til grund for tilladelser fra Danmarks Naturfredningsforening og ikke mindst kommunen, hvor man samtidig fik en bevilling på 7000 kr., og i 1969 stod klubhuset fikst og færdigt.

Op gennem 1970’erne førte RIF’s førstehold noget af en elevatortilværelse mellem serie II og III.

Ungdomsafdelingen havde en stabil størrelse med juniorhold, drengehold og miniputter tilmeldt turneringen.

Klubhuset havde i 1975 fået en tiltrængt modernisering, i 1979 ydede kommunenet tilskud til en tilbygning og i 1980 fik man anlagt en terrasse foran huset.

Til turneringen 1981 havde klubben tilmeldt et damejuniorhold til amtsturneringen, men man måtte i 1985 opgive at etablere en damefodboldafdeling.

I oplægget til jubilæumsåret – 1986 - var ønskesedlen til kommunen overdækning af terrassen samt nye borde og stole til klubhuset, men svaret fra kommunen
var negativt.

Jubilæumsåret var naturligvis et jubelår med en lang række arrangementer, som for ungdomsafdelingen bestod i deltagelse i ”Skaw-Cup” i Skagen og herudover på tværs af aldersgrænser, fastelavns tøndeslagning på Højsandet, sommershow, en jubilæumskamp mod Brøndby samt en indendørs turnering i Nordgårdshallen.

Endelig blev afholdt en reception på Højsandet den 17. november samt en stor fest på Lyngkroen den 22. november.
Badminton
I starten var der ikke den store udvikling i badmintonafdelingen, hvor man i flere år kun stillede med et senior- og et juniorhold. Op gennem 40’erne blev gjort flere forsøg på at få bygget en badmintonhal, men anstrengelserne var forgæves, således at man fortsat måtte ty til Sognegården.

I 1958 kom der for alvor gang i badmintonspillet, hvor en venskabskamp blev spillet mod et blandet KB-hold. Begyndelsen af 1960 var badmintonafdelingens storhedstid med Sjællandsmesterskab i mixed double ved Lissi og Egon Jensen samt i herredouble ved Finn Sommer Madsen og Aage Jørgensen og i 1963 rykkede afdelingens førstehold op i serie 4.

Fra at have stillet med 3 hold i turneringen i 1964 stagnerede badmintonafdelingen op gennem 1960’erne og 1. holdet sluttede næstsidst i 1970. Så fulgte et par stabile år frem til, at afdelingen nærmest blev at betragte som en motionsafdeling i 1976, angiveligt fordi man var blevet ”lænset” for unge spillere.

 

Luk